خدمات نصب

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

نصب روکوب ضدسرقت

1,500,000 تومان
نصب ایمنی (ضدسرقت) ترک و ایرانی - هزینه نصب بابت انجام صفر تا صد کار بوده و تمامی موارد گچکاری، بنایی، مصالح، حمل ضایعات و ... در آن لحاظ شده است.

نصب درب اتاقی داخلی

400,000 تومان
نصب درب ABS HDF MDF ایرانی و نصب درب فومیزه و درب MDF HQ ترک - هزینه نصب بابت انجام صفر تا صد کار بوده و تمامی موارد گچکاری، بنایی، مصالح، حمل ضایعات و ... در آن لحاظ شده است.

نصب ضدسرقت

3,000,000 تومان
نصب ایمنی (ضدسرقت) ترک و ایرانی - هزینه نصب بابت انجام صفر تا صد کار بوده و تمامی موارد گچکاری، بنایی، مصالح، حمل ضایعات و ... در آن لحاظ شده است.

دسته‌بندی