درب ورودی اقتصادی (طرح ضد سرقت)

درب های ورودی اقتصادی (طرح ضد سرقت)، درب های MDF با ضخامت 5 و 8 میلیمتری هستند که بر روی چهارچوب فعلی شما نصب میگردند. اینگونه دربها فاقد ورق سرتاسری فلزی، رزت ضد برش، سیلندر کاله می باشند. 

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی